home
podmínky
termíny
výpočty
hlášení
výsledky
f.a.q.
diskusní fórum
bannery

CZ EN DE
VHF AURORA
VHF AURORA Status
144 MHz Es v EU
144 MHz Es v EU
50 MHz Es v EU
50 MHz Es v EU
radio-shop.cz
převaděče OK
kmitocty.cz
OK VHF CLUB


MOON contest

MOON contest


Další závod proběhne právě dnes na pásmu 50 MHz.


ELIX


podmínky závodu

OK2VBZ vyhlašuje podmínky závodu MOON contest na pásmech VHF v roce 2019.

termín konání:
1. - 3. středu v měsíci (dle kategorií)


čas konání:
20:00 - 22:00 hodin místního času (Praha)
UTC 19:00 - 21:00 (1.11. do 31.3.) a 18:00 - 20:00 (1.4. do 31.10.)


soutěžní kód:
volací značka, RST, pořadové číslo spojení (počínaje 001), WW-lokátor a název QTH


závodní výzva:
"Výzva MOON contest" nebo "Výzva závod" popř. "CQ MOON CONTEST" nebo "CQ CONTEST"


maximální výkon koncového stupně vysílače:
144 MHz a 432 MHz - 50W
50 MHz - 25W


kategorie:
144 MHz - 1. středa v měsíci
432 MHz - 2. středa v měsíci
50 MHz - 3. středa v měsíci


vysílací módy:
SSB, FM, telegraf a DIGITAL dle IARU band plánu


bodování:

Za každý kilometr překlenuté vzdálenosti mezi oběma stanicemi se počítá jeden bod. Bodová hodnota spojení v soutěžním deníku musí být uvedena jako celé číslo. Za spojení v tomtéž WW-lokátoru se počítá 1 bod. Podle doporučení I. regionu IARU má být použit koeficient 111,2 pro převod stupňů na kilometry, zohledňující zakřivení Země. Pro určení zeměpisné šířky a délky soutěžního stanoviště pro výpočet lokátoru se používá systém WGS-84 (World geodetic system 1984).

QTH protistanice

Za získání názvu QTH od protistanice si za takové spojení navíc připočítat 10 bodů. Soutěžící stanice je vždy povinna sdělit název svého QTH v předávaném soutěžním kódu.

V rámci jednoho soutěžního kola lze do závodu započítat s každou stanicí jedno platné spojení v každém druhu provozu (maximálně tedy 3 spojení - 1x fone, 1x telegraf, 1x digital), při kterém byl oběma stanicemi předán a potvrzen úplný soutěžní kód. Každá stanice smí mít v jednom daném okamžiku na jednom pásmu pouze jeden signál. Do závodu platí i spojeni se stanicemi, které nezávodí, ale musí být takovou stanicí předán celý soutežní kód, jako číslo spojení bude uvedeno 001. Spojení přes převaděče a packetové nódy se do závodu nepočítají.


výsledek:
je dán součtem bodů za spojení + body za získané názvy QTH

hlášení:
hlášení z jednotlivých kol soutěžící stanice vloží nejpozději pátý den po závodě, to jest první pondělí po závodě, do web aplikace na internetu na adrese: http://ok2vbz.waypoint.cz/mc

Hlášení z každého kola musí obsahovat:
- název závodu
- datum konání závodu
- značku soutěžící stanice
- soutěžní kategorii
- označení JUNIOR pro stanice, které soutěží v MČR Juniorů
- lokátor, ze kterého stanice pracovala během závodu
- název QTH, ze kterého stanice pracovala během závodu
- počet platných spojení
- počet spojení v FM provozu
- počet spojení v SSB provozu
- počet spojení v DIGITAL provozu
- počet spojení v telegrafním provozu
- počet spojení včetně QTH protistanice
- počet bodů za spojení (všechny druhy provozu)
- počet bodů za spojení se získaným QTH protistanice
- celkový počet bodů
- jméno operátora
- email
- použitý TRX
- použitá anténa
- použitý vysílací výkon
- čestné prohlášení, že byly dodrženy povolovací a soutěžní podmínky a že údaje v hlášení jsou pravdivé.

Každé kolo MOON contestu bude vyhodnoceno zvlášť a koncem roku bude provedeno vyhodnocení celoroční, do kterého budou každé soutěžící stanici v každé kategorii započteny výsledky z jednotlivých kol, ve kterých byla hodnocena.

vzor hlášení:


MOON CONTEST 2019

datum konání závodu: 3.1.2019
soutěžní stanice: OK9XYZ
soutěžní kategorie: 144 MHz
zařazení do MČR Juniorů: ANO
soutěžní lokátor: JN78HP
soutěžní QTH: Liblenice
----------------------------------

počet platných spojení: 94
počet spojení v FM provozu: 24
počet spojení v SSB provozu: 32
počet spojení v DIGITAL provozu: 18
počet spojení v telegrafním provozu: 20
počet spojení včetně QTH protistanice: 86
počet bodů za spojení (všechny druhy provozu): 3450
počet bodů za spojení se získaným QTH protistanice: 860
celkový počet bodů: 4310

jméno operátora: Miroslav Fojtek
email: miroslav.fojtek@iaru.org
použitý TRX: YAESU FT-90
použitá anténa: F9FT 9 element
použitý vysílací výkon: 50W

prohlášení:
Prohlašuji, že při závodě jsem dodržel povolovací a soutěžní podmínky a uvedené údaje jsou pravdivé.

datum odeslání hlášení: 6.1.2019Vyhodnocovatel si vyhrazuje právo vyžádat si od soutěžní stanice soutěžní deník k provedení kontroly.


zveřejnění výsledků:
vyhodnocení jednotlivých kol a zveřejnění výsledků provede vyhodnocovatel vždy do 10 dní. Zveřejnění výsledků pak proběhne na internetu na adrese: http://ok2vbz.waypoint.cz/mc


diplom:
první stanice v každé kategorii obdrží po vyhodnocení celého roku diplom v elektronické podobě s vyznačenou kategorií a dosaženým výsledkem

27.12.2018 #OK2VBZ

Podmínky si můžete uložit na svůj počítač jako PDF soubor.

Stránka zobrazena 20.03.2019 v 08:01

OK2VBZ email - ok2vbz(uzenac)waypoint.cz

art&illusion

web: ok2vbz.waypoint.cz/mc