home
podmínky
termíny
výpočty
hlášení
výsledky
f.a.q.
diskusní fórum
bannery

CZ EN DE
VHF AURORA
VHF AURORA Status
144 MHz Es v EU
144 MHz Es v EU
50 MHz Es v EU
50 MHz Es v EU
radio-shop.cz
převaděče OK
kmitocty.cz
OK VHF CLUB


MOON contest

MOON contest


Další závod proběhne 9.12.2020 na pásmu 432 MHz.


ELIX


podmínky závodu

OK2VBZ vyhlašuje podmínky závodu MOON contest na pásmech VHF v roce 2020.

termín konání:
1. - 3. středu v měsíci (dle kategorií)


čas konání:
20:00 - 22:00 hodin místního času (Praha)
UTC 19:00 - 21:00 (1.11. do 31.3.) a 18:00 - 20:00 (1.4. do 31.10.)


soutěžní kód:
volací znak, RST, pořadové číslo spojení (počínaje 001), WW-lokátor (6-znakový formát) a název QTH


závodní výzva:
"Výzva MOON contest" nebo "Výzva závod" popř. "CQ MOON CONTEST" nebo "CQ CONTEST"


maximální výkon koncového stupně vysílače:
144 MHz a 432 MHz - 50W
50 MHz - 25W


kategorie:
144 MHz - 1. středa v měsíci
432 MHz - 2. středa v měsíci
50 MHz - 3. středa v měsíci


vysílací módy:
SSB, FM, telegraf a DIGITAL dle IARU band plánu


bodování:

Za každý kilometr překlenuté vzdálenosti mezi oběma stanicemi se počítá jeden bod. Bodová hodnota spojení v soutěžním deníku musí být uvedena jako celé číslo. Za spojení v tomtéž WW-lokátoru (6-znakový formát) se počítá 1 bod. Podle doporučení I. regionu IARU má být použit koeficient 111,2 pro převod stupňů na kilometry, zohledňující zakřivení Země. Pro určení zeměpisné šířky a délky soutěžního stanoviště pro výpočet lokátoru se používá systém WGS-84 (World geodetic system 1984).

QTH protistanice

Za získání názvu QTH od protistanice si za takové spojení navíc připočítat 10 bodů. Soutěžící stanice je vždy povinna sdělit název svého QTH v předávaném soutěžním kódu.

V rámci jednoho soutěžního kola lze do závodu započítat s každou stanicí jedno platné spojení v každém druhu provozu (maximálně tedy 3 spojení - 1x fone, 1x telegraf, 1x digital), při kterém byl oběma stanicemi předán a potvrzen úplný soutěžní kód. Každá stanice smí mít v jednom daném okamžiku na jednom pásmu pouze jeden signál. Do závodu platí i spojeni se stanicemi, které nezávodí, ale musí být takovou stanicí předán celý soutežní kód, jako číslo spojení bude uvedeno 001. Spojení přes převaděče a packetové nódy se do závodu nepočítají. Během soutěžního kola nesmí soutěžní stanice měnit svůj volací znak.


výsledek:
je dán součtem bodů za spojení + body za získané názvy QTH

hlášení:
hlášení z jednotlivých kol soutěžící stanice vloží nejpozději pátý den po závodě, to jest první pondělí po závodě, do web aplikace na internetu na adrese: http://ok2vbz.waypoint.cz/mc

Hlášení z každého kola musí obsahovat:
- název závodu
- datum konání závodu
- značku soutěžící stanice
- soutěžní kategorii
- označení JUNIOR pro stanice, které soutěží v MČR Juniorů
- lokátor, ze kterého stanice pracovala během závodu
- název QTH, ze kterého stanice pracovala během závodu
- počet platných spojení
- počet spojení v FM provozu
- počet spojení v SSB provozu
- počet spojení v DIGITAL provozu
- počet spojení v telegrafním provozu
- počet spojení včetně QTH protistanice
- počet bodů za spojení (všechny druhy provozu)
- počet bodů za spojení se získaným QTH protistanice
- celkový počet bodů
- jméno operátora
- email
- použitý TRX
- použitá anténa
- použitý vysílací výkon
- čestné prohlášení, že byly dodrženy povolovací a soutěžní podmínky a že údaje v hlášení jsou pravdivé.

Každé kolo MOON contestu bude vyhodnoceno zvlášť a koncem roku bude provedeno vyhodnocení celoroční, do kterého budou každé soutěžící stanici v každé kategorii započteny výsledky z jednotlivých kol, ve kterých byla hodnocena.

vzor hlášení:


MOON CONTEST 2020

datum konání závodu: 1.1.2020
soutěžní stanice: OK9XYZ
soutěžní kategorie: 144 MHz
zařazení do MČR Juniorů: ANO
soutěžní lokátor: JN78HP
soutěžní QTH: Liblenice
----------------------------------

počet platných spojení: 94
počet spojení v FM provozu: 24
počet spojení v SSB provozu: 32
počet spojení v DIGITAL provozu: 18
počet spojení v telegrafním provozu: 20
počet spojení včetně QTH protistanice: 86
počet bodů za spojení (všechny druhy provozu): 3450
počet bodů za spojení se získaným QTH protistanice: 860
celkový počet bodů: 4310

jméno operátora: Miroslav Fojtek
email: miroslav.fojtek@iaru.org
použitý TRX: YAESU FT-90
použitá anténa: F9FT 9 element
použitý vysílací výkon: 50W

prohlášení:
Prohlašuji, že při závodě jsem dodržel povolovací a soutěžní podmínky a uvedené údaje jsou pravdivé.

datum odeslání hlášení: 6.1.2020Vyhodnocovatel si vyhrazuje právo vyžádat si od soutěžní stanice soutěžní deník k provedení kontroly.


zveřejnění výsledků:
vyhodnocení jednotlivých kol a zveřejnění výsledků provede vyhodnocovatel vždy do 10 dní. Zveřejnění výsledků pak proběhne na internetu na adrese: http://ok2vbz.waypoint.cz/mc


diplom:
první stanice v každé kategorii obdrží po vyhodnocení celého roku diplom v elektronické podobě s vyznačenou kategorií a dosaženým výsledkem

28.12.2019 #OK2VBZ

Podmínky si můžete uložit na svůj počítač jako PDF soubor.

Stránka zobrazena 03.12.2020 v 05:28

OK2VBZ email - ok2vbz(uzenac)waypoint.cz

art&illusion

web: ok2vbz.waypoint.cz/mc