home
podmínky
termíny
anonce vysílání
MOONlog on-line soutěžní deník
výpočty
hlášení
výsledky
f.a.q.
diskusní fórum
bannery

CZ EN DE
VHF AURORA
VHF AURORA Status
145 MHz Es v EU
145 MHz Es v EU
50 MHz Es v EU
50 MHz Es v EU
radio-shop.cz
převaděče OK
kmitocty.cz
OK VHF CLUB


MOON contest

MOON contest


Další závod proběhne 17.4.2024 na pásmu 50 MHz.


ELIX


podmínky závodu

OK2VBZ vyhlašuje podmínky závodu MOON contest na pásmech VHF a UHF v roce 2024.

termín konání:
1. - 4. středu v měsíci (dle kategorií)


čas konání:
20:00 - 22:00 hodin místního času (Praha)
UTC 19:00 - 21:00 (1.11. do 31.3.) a 18:00 - 20:00 (1.4. do 31.10.)


soutěžní kód:
volací znak, RST, pořadové číslo spojení (počínaje 001), WW-lokátor (6-znakový formát) a název QTH


závodní výzva:
"Výzva MOON contest" nebo "Výzva závod" popř. "CQ MOON CONTEST" nebo "CQ CONTEST"


maximální výkon koncového stupně vysílače:
145 MHz, 435 MHz a 1.3 GHz - 50W
50 MHz - 25W


kategorie:
145 MHz - 1. středa v měsíci
435 MHz - 2. středa v měsíci
50 MHz - 3. středa v měsíci
1.3 GHz - 4. středa v měsíci


vysílací módy:
SSB, FM, CW a DIGITAL dle IARU band plánu


bodování:

Za každý kilometr překlenuté vzdálenosti mezi oběma stanicemi se počítá jeden bod. Bodová hodnota spojení v soutěžním deníku musí být uvedena jako celé číslo. Za spojení v tomtéž WW-lokátoru (6-znakový formát) se počítá 1 bod. Podle doporučení I. regionu IARU má být použit koeficient 111,2 pro převod stupňů na kilometry, zohledňující zakřivení Země. Pro určení zeměpisné šířky a délky soutěžního stanoviště pro výpočet lokátoru se používá systém WGS-84 (World geodetic system 1984).

V rámci jednoho soutěžního kola lze do závodu započítat s každou stanicí jedno platné spojení v každém druhu provozu (maximálně tedy 3 spojení - 1x fone (FM nebo SSB), 1x telegraf, 1x digital (Feldhellschreiber, PSK31, Dstar, C4FM, FT8 apod.), při kterém byl oběma stanicemi předán a potvrzen úplný soutěžní kód. Každá stanice smí mít v jednom daném okamžiku na jednom pásmu pouze jeden signál. Do závodu platí i spojeni se stanicemi, které nezávodí, ale musí být takovou stanicí předán celý soutežní kód, jako číslo spojení bude uvedeno 001. Spojení přes převaděče a packetové nódy se do závodu nepočítají. Během soutěžního kola nesmí soutěžní stanice měnit svůj volací znak ani QTH.


výsledek:
je dán součtem bodů za všechna platná soutěžní spojení


hlášení:
hlášení z jednotlivých kol soutěžící stanice vloží nejpozději pátý den po závodě, to jest první pondělí po závodě, do web aplikace na internetu na adrese: https://ok2vbz.waypoint.cz/mc

Hlášení z každého kola musí obsahovat:
- název závodu
- datum konání závodu
- značku soutěžící stanice
- soutěžní kategorii
- označení JUNIOR pro stanice, které soutěží v MČR Juniorů
- lokátor, ze kterého stanice pracovala během závodu
- název QTH, ze kterého stanice pracovala během závodu
- počet platných spojení
- počet spojení v FM provozu
- počet spojení v SSB provozu
- počet spojení v DIGITAL provozu
- počet spojení v CW provozu
- celkový počet bodů
- odx (značka protistanice, WW-lokátor, vzdálenost v km)
- jméno operátora
- email
- použitý TRX
- použitá anténa
- použitý vysílací výkon
- čestné prohlášení, že byly dodrženy povolovací a soutěžní podmínky a že údaje v hlášení jsou pravdivé.

Každé kolo MOON contestu bude vyhodnoceno zvlášť a koncem roku bude provedeno vyhodnocení celoroční, do kterého budou každé soutěžící stanici v každé kategorii započteny výsledky z jednotlivých kol, ve kterých byla hodnocena.

vzor hlášení:

MOON CONTEST 2024

datum konání závodu: 3.1.2024
soutěžní stanice: OK9XYZ
soutěžní kategorie: 145 MHz
zařazení do MČR Juniorů: ANO
soutěžní lokátor: JN78HP
soutěžní QTH: Liblenice
----------------------------------

počet platných spojení: 94
počet spojení v FM provozu: 24
počet spojení v SSB provozu: 32
počet spojení v DIGITAL provozu: 18
počet spojení v CW provozu: 20
celkový počet bodů: 4310
odx: DH1DAE, JO71AQ, 341 km

jméno operátora: Miroslav Fojtek
email: miroslav.fojtek@iaru.org
použitý TRX: YAESU FT-90
použitá anténa: F9FT 9 element
použitý vysílací výkon: 10W

prohlášení:
Prohlašuji, že při závodě jsem dodržel povolovací a soutěžní podmínky a uvedené údaje jsou pravdivé.

datum odeslání hlášení: 4.1.2024Vyhodnocovatel si vyhrazuje právo vyžádat si od soutěžní stanice soutěžní deník k provedení kontroly.


zveřejnění výsledků:
vyhodnocení jednotlivých kol a zveřejnění výsledků provede vyhodnocovatel vždy do 10 dní. Zveřejnění výsledků pak proběhne na internetu na adrese: http://ok2vbz.waypoint.cz/mc


diplom:
první stanice v každé kategorii obdrží po vyhodnocení celého roku diplom v elektronické podobě s vyznačenou kategorií a dosaženým výsledkem

31.12.2023 #OK2VBZ


Podmínky si můžete uložit na svůj počítač jako PDF soubor.

Stránka zobrazena 16.04.2024 v 19:21

OK2VBZ email - ok2vbz(uzenac)waypoint.cz

art&illusion

web: ok2vbz.waypoint.cz/mc