home
podmínky
termíny
anonce vysílání
MOONlog on-line soutěžní deník
výpočty
hlášení
výsledky
f.a.q.
diskusní fórum
bannery

CZ EN DE
VHF AURORA
VHF AURORA Status
145 MHz Es v EU
145 MHz Es v EU
50 MHz Es v EU
50 MHz Es v EU
radio-shop.cz
převaděče OK
kmitocty.cz
OK VHF CLUB


MOON contest

MOON contest


Další závod proběhne 17.4.2024 na pásmu 50 MHz.


ELIX


vaše časté otázky


#21 Neplatné spojení v MOONlogu

otázka:
V závodě jsem nedodělal QSO. Předal jsem vše, ale stanice mi neodpověděla. Bohužel jsem dal další stanici pak další číslo spojení. Jak mohu v MOONlogu označit toto spojení za neplatné?

odpověď:
MOONlog umožňuje označit spojení za chybné. Toto spojení pak není započítáváno do výsledků. U spojení, které chcete označit za chybné, klikněte na tlačítko EDIT na konci řádku. MOONlog umožní editaci tohoto spojení. Na konci řádku klikněte na zatržítko CHYBA a následně na tlačítko ULOŽIT ŘÁDEK. Chybná spojení se v seznamu spojení zobrazují v šedé barvě. Pokud vám u spojení chybí některá data od protistanice, vyplňte místo nich data svoje jako náhradní. Následně spojení editujte, náhradní data vymažte a spojení označte za chybné.


* * * * *

#20 Oprava dat v MOONlogu

otázka:
Použíl jsem MOONlog a potřebuji v soutěžním deníku udělat opravy. Jak se do soutěžního deníku znovu dostanu?

odpověď:
Do vašeho soutěžního deníku v MOONlogu se kdykoliv dostanete pomocí odkazu, který vám přišel do emailu při založení soutěžního deníku pro konkrétní závod. Můžete editovat data v deníku i jeho hlavičce a nechat si vygenerovat výstup do formátu EDI, CABRILLO a ADIF.


* * * * *

#19 Hlášení do MOON contestu přes MOONlog

otázka:
Používám MOONlog pro vedení soutěžního deníku v MOON contestu. Mám po skončení soutěžního kola kliknout na menu HLÁŠENÍ a vyplnit hlášení ze závodu?

odpověď:
MOONlog zjednodušuje odeslání hlášení ze závodu a automaticky k němu připojuje soutěžní deník:
- po ukončení soutěžního kola v MOONlogu klikněte na tlačítko ULOŽIT DENÍK A PŘIDAT HLAVIČKU
- vyplňte hlavičku soutěžního deníku a klikněte na tlačítko ULOŽIT HLAVIČKU DENÍKU. Zobrazí se vám informace, že deník byl uložen a můžete si jej stáhnout na svůj počítač ve formátu EDI, ADIF a CABRILLO
- klikněte na zelené tlačítko VLOŽIT DATA Z DENÍKU DO HLÁŠENÍ A PŘIPOJIT DENÍK. MOONlog vám vyplní kompletní hlášení a připojí k němu automaticky váš soutěžní deník. Hlášení si překontrolujte a odešlete.


* * * * *

#18 Funkční tlačítka v MOONlogu

otázka:
MOONlog má v horní části přepínací tlačítka ON/OFF, jaké mají funkce?

odpověď:
Po najetí kurzorem nad tlačítko v MOONlogu se vám ukáže jeho popis:


autoTIME Automatické doplnění času spojení. Při zapnutí této funkce MOONlog skryje pole pro datum a čas a tyto hodnoty doplňuje sám. Současně s toutou funkcí je zapnuta i funkce autoUTC a vypnuta funkce lastHOUR. Funkci autoTIME využijete pouze pokud MOONlog používáte během závodu.
autoUTC Automatické přepočtení zadávaného času spojení na UTC. Tuto funkci využijete, pokud máte ve vašem "papírovém" deníku časy uvedeny v lokálním čase. Do MOONlogu tedy zadáváte čas spojení v lokálním čase a MOONlog tento čas po uložení spojení přepočítá na UTC. Funkce autoUTC počítá se střídáním letního a zimního času.
lastHOUR Automatické vyplnění času předchozího spojení při ručním zadávaní času. Tato funkce je vypnutá pokud zapnete funkci autoTIME.
autoRST Automatické předvyplnění reportu 59/599 podle zvoleného módu.
autoDATA Automatické předvyplnění lokátoru a QTH podle přijaté značky z předchozích spojení s touto stanicí.
autoDUPL Upozornění na duplicitní spojení podle přijaté značky ihned po jejím zadání.

* * * * *

#17 Piktogramy ve výsledkové listině

otázka:
Co znamenají jednotlivé piktogramy ve výsledkové listině?

odpověď:
Po najetí kurzorem na piktogram ve výsledkové listině nebo v hlášení se vám ukáže jeho popis:

Závodní deník je zveřejněn. - stanice zveřejnila soutěžní deník
Stanice byla vyzvána k zaslání závodního deníku. - stanice byla vyzvána ke zveřejnění soutěžního deníku a učinila tak
Stanice byla vyzvána k zaslání závodního deníku. - stanice byla vyzvána ke zveřejnění soutěžního deníku, ale doposud tak neučinila
Agent MOON contestu našel chybu v hlášení! - agent MOON contestu našel v hlášení chybu
 J - stanice je zařazena do Mistrovství ČR juniorů
Vyhodnocovatel provedl korekci hlášení. - vyhodnocovatel závodu provedl korekci v hlášení

* * * * *

#16 Oprava soutěžního deníku

otázka:
Udělal jsem chybu v soutěžním deníku. Jak mohu smazat chybný deník a nahrát deník nový?

odpověď:
Po vložení on-line hlášení obdržíte do zadaného emailu POTVRZENÍ O PŘIJETÍ HLÁŠENÍ. Na konci POTVRZENÍ je link, který vám umožní vložení soutěžního deníku k hlášení. Tento link je možné použít i pro opravu soutěžního deníku. Původní deník je automaticky nahrazen nově nahraným deníkem.

* * * * *

#15 Spojení v digi módech bez QTH

otázka:
Mohu si do závodu započítat spojení v digitálním módu FT-8, ve kterém jsem neobdržel název QTH a ww lokátor v 6-znakovém formátu, ale pouze ve 4-znakovém? V FT-8 se tyto údaje běžně mezi stanicemi nepředávají.

odpověď:
Do závodu lze započítat pouze spojení s kompletně přijatým soutěžním kódem, tedy značka protistanice, RST, číslo spojení, ww lokátor v 6-znakovém formátu a název QTH. U nesoutěžních stanic zapište číslo spojení 001, pokud vám nebylo protistanicí předáno. Předání kompletního soutěžního kódu MOON contestu je v FT-8 možné, zde je příklad.

* * * * *

#14 Zápis spojení v soutěžním deníku

otázka:
Jak by měl vypadat zápis spojení v soutěžním deníku MOON contestu?

odpověď:


čas (UTC) značka protistanice mód odesláno přijato km
19:54 OK1TPG/P SSB 58 002 JN79AO HOMOLE 56 004 JO70PO KOZAKOV 143

Pro MOON contest můžete použít on-line soutěžní deník MOONlog.

Vzorový soutěžní deník ve formátu pdf pro tisk si můžete stáhnout zde.

* * * * *

#13 Upozornění na konání závodu

otázka:
Občas se mi stane, že zapomenu na termín konání závodu, je možné obdržet nějaké upozornění?

odpověď:
Ano můžete použít systém anonce závodu, který vás vždy v den konání MOON contestu upozorní. Anonci pak můžete kdykoliv zrušit pomocí odkazu, který je uveden na konci anonce.

* * * * *

#12 Fotografie ze závodu na web MOON contestu

otázka:
Kam mohu zaslat fotografii ze závodu, aby byla součástí mého hlášení ze závodu?

odpověď:
Po vložení on-line hlášení obdržíte do zadaného emailu POTVRZENÍ O PŘIJETÍ HLÁŠENÍ. Na konci POTVRZENÍ je link, který vám umožní vložení fotografie s komentářem k hlášení. Fotografie může být ve formátu JPG nebo PNG, maximální velikost souboru jsou 2MB.

* * * * *

#11 Soutěžní deník jako součást hlášení

otázka:
Kam mohu zaslat soutěžní deník, aby byl součástí mého hlášení ze závodu?

odpověď:
Po vložení on-line hlášení obdržíte do zadaného emailu POTVRZENÍ O PŘIJETÍ HLÁŠENÍ. Na konci POTVRZENÍ je link, který vám umožní vložení soutěžního deníku k hlášení. Soutěžní deník může být ve formátu LOG, EDI, ADIF, PDF, TXT, JPG nebo PNG. Maximální velikost souboru jsou 2MB.

* * * * *

#10 Doporučené frekvence

otázka:
Jaké jsou doporučené frekvence pro jednotlivé kategorie MOON contestu?

odpověď:

kategorie 145 MHz:

SSB a CW: 144.200 až 144.400 MHz
DIGITAL: 144.110 až 144.150 MHz a 144.500 až 144.794 MHz
(D-STAR, C4FM - 145.375 MHz, FT8 - 144.174 MHz, FT4 - 144.170 MHz)
FM: 145.200 až 145.5625 MHz


kategorie 435 MHz:

SSB a CW: 432.150 až 432.500 MHz
DIGITAL: 433.600 až 434.000 MHz
(D-STAR, C4FM - 433.625 MHz, FT8 - 432.500 MHz, FT4 - 432.174 MHz)
FM: 433.400 až 434.000 MHz


kategorie 50 MHz:

SSB a CW: 50.150 až 50.300 MHz
DIGITAL: 50.620 až 50.750 MHz
(FT8 - 50.313 MHz, FT4 - 50.318 MHz)
FM: 51.410 až 51.590 MHz


kategorie 1.3 GHz:

SSB a CW: 1296.000 MHz až 1296.400 MHz
DIGITAL: 1270.725 až 1271.250 MHz
(FT8 - 1296.065 MHz)
FM: 1297.450 až 1297.700 MHz

* * * * *

#9 Oprava hlášení

otázka:
Jak mohu opravit hlášení, které jsem zadal on-line na webu MOON contestu?

odpověď:
Po vložení on-line hlášení obdržíte do zadaného emailu POTVRZENÍ O PŘIJETÍ HLÁŠENÍ. Na konci POTVRZENÍ je link, který vám umožní vaše hlášení opravit. Systém povolí opravu hlášení v souladu se soutěžními podmínkami v době, kdy přijímá on-line hlášení. Po této době pozbyde link svoji platnost a opravu již nelze provést on-line. Opravu pak již může provést pouze vyhlašovatel závodu.

* * * * *

#8 Spojení do zahraničí

otázka:
Platí do závodu spojení se zahraniční stanicí případně s českou stanicí, která nevysílá z uzemí České republiky?

odpověď:
Vzhledem k tomu, že MOON contest je závod mezinárodní, platí do závodu i spojení se zahraniční stanicí. Soutěžní podmínky také nedávají žádná omezení na území, ze kterého mohou soutěžní i nesoutěžní stanice vysílat.

* * * * *

#7 Spojení bez přijatého QTH

otázka:
Mohu si započítat spojení se stanicí, která mi v soutěžním kódu nepředala název QTH?

odpověď:
Podle soutěžních podmínek lze započítat do závodu pouze spojení s kompletním soutěžním kódem. Pro platnost spojení je tedy potřeba název QTH od protistanice získat.

* * * * *

#6 Software pro soutěžní deník

otázka:
Jaký software mohu použít pro vedení závodního logu v MOON contestu?

odpověď:
Pro MOON contest můžete použít on-line soutěžní deník
MOONlog.

Software pro vedení závodního logu přímo podporující MOON contest:

TUČŇÁK - Linux a Windows

VUSC 4 WIN - Windows

N1MM Logger+ - Windows (konfigurace pro MOON contest: VHFMUNRTTY.udc)

ATALANTA locator - MS-DOS

RUMLog - macOS

* * * * *

#5 Soutěžní podmínky v pdf

otázka:
Chtěl bych si uložit soutěžní podmínky na svůj počítač, jsou někde k dispozici ve formě textového souboru?

odpověď:
Ano stáhnout si je můžete zde. Soubor je ve formátu PDF.

* * * * *

#4 Používané digi módy

otázka:
Jaký druh digitálního módu se nejčastěji v MOON contestu používá?

odpověď:
Jednozačnou převahu má nyní nejstarší digitálním druh provozu označovaný jako FELD HELL (Hellschreiber).

FELD HELL


Pokud si chcete tento mód vyzkoušet, můžete použít například software Fldigi , který chodí na operačních systémech Windows, OSx a Linux. Hodit se vám může audio interface s galvanicky oddělenými signály a galvanicky oddělený CAT interface pro ovládání TRXu z počítače. Pokud máte chytrý telefon nebo tablet, lze použít některou z aplikací pro Apple nebo Android .
Dalším druhem digitálního provozu, se kterým se můžete v závodě setkat je PSK31. Bližší informace k tomuto druhu provozu můžete najít například na webu Roberta OK2PYA .

* * * * *

#3 RTTY jako digi mód

otázka:
Lze do závodu počítat RTTY jako digitální druh provozu?

odpověď:
Ano samozřejmě. Jako formu digitálního provozu můžete použít např. módy FELD HELL, RTTY, PSK31, PSK63, SSTV, PACKET, APRS, FAX, D-STAR, C4FM, DMR. Samozřejmě se vždy musí jednat o direktní spojení s vyloučením převaděčů.

* * * * *

#2 D-Star jako digi mód

otázka:
Lze do závodu počítat D-Star jako digitální druh provozu?

odpověď:
Ano samozřejmě. Jako formu digitálního fone provozu můžete použít módy D-Star, C4FM Digital nebo DMR. Samozřejmě se vždy musí jednat o direktní spojení s vyloučením převaděčů.

* * * * *

#1 Ochrana emailu

otázka:
Součástí on-line hlášení ze závodu je zadání emailu. Nebude můj email viditelný pro spam roboty na webu MOON contestu?

odpověď:
Email je zobrazován na webu MOON contestu u zaslaného hlášení ve formě obrázku, což je účinné opatření proti spam robotům. Zadávejte vždy svůj platný email, aby vám mohlo být doručeno potvrzení o přijetí hlášení ze závodu.


Stránka zobrazena 16.04.2024 v 19:39

OK2VBZ email - ok2vbz(uzenac)waypoint.cz

art&illusion

web: ok2vbz.waypoint.cz/mc